0031(0)79-20 33 007

Museum software met D-Box voor handig Distributie Management

U bent hier: Start > Geproduceerde Content > Audioguides > Museum software met D-Box voor handig Distributie Management

Dit bericht is geplaatst in: Audioguides

Naast super eenvoudig te gebruiken hardware voor musea of anderszins informatieve omgevingen heeft Orpheo ook diverse software tools om u, als locatie eigenaar of beheerder, het leven makkelijker te maken. De Orpheo D-Box met museum software verbetert de distributie en verzameling van audioguides, waardoor het distributieproces meer geautomatiseerd en minder foutgevoelig is voor medewerkers. Het stelt u ook in staat operationele informatie te verzamelen wat een nauwkeuriger beeld geeft van hun werking in real-time.

Orpheo D-Box museum software verzamelt:

 • aantal apparaten verdeeld per uur / dag / maand
 • talen verdeeld per dag
 • verdeling per verkooppunt
 • verhouding tussen groepen versus individuele bezoeker
 • extra analytische data

Na het selecteren van een taal voor de rondleiding van de bezoeker, kan de D-Box detecteren hoeveel apparaten er op het D-Box-platform zijn geplaatst. De D-BOX configureert dan elk apparaat dat dan op het platform ligt tegelijkertijd én stuurt bovendien statistische informatie (datum, tijd, apparaat nummer, enz.) naar de server met de museum software.

De drie modi van de Orpheo museum software op de D-Box

Distributie modus (enkele tour)

Dit is de standaardmodus bij het starten van de D-Box museum software. Het scherm is verdeeld in 3 delen:
 1. Informatief gedeelte (2 tellers) bovenaan
 2. taalkeuze gedeelte (vlaggenraster) aan de linkerkant
 3. Reisselectie gedeelte aan de rechterkant: dit gedeelte wordt alleen weergegeven als ten minste één taal meer dan één tour bevat

De D-BOX met het taalmenu

Het personeel kan op ieder moment de Orpheo guides opnieuw instellen (taal- en tourkeuze). Iedere guide, die op de D-BOX ligt, zal worden ingesteld op de ingetoetse waarde.

Scherm in distributiemodus

Het scherm voorziet in een uiterst overzichtelijke manier om de guides eenvoudig op de juiste taal en het juiste niveau te programmeren voor uw bezoekers.

MULTIMEDIA GUIDE teruggave modus 

De D-BOX registreert geretourneerde apparaten aan het einde van het bezoek en verzamelt statistische informatie over de duur van de tour en de status van het apparaat (Orpheo raadt aan om hiervoor een aanvullende D-Box toe te voegen).

Dit betekent dat telkens wanneer een apparaat wordt gedetecteerd op het D-Box-platform, de server een melding krijgt dat deze audiogids wordt geretourneerd.

Enquete modus

Deze modus wordt gebruikt om de bezoekers aan het einde van de tour een tevredenheidsonderzoek te presenteren en om antwoorden naar de server met museum software te sturen, samen met informatie over het verzamelen van audiogidsen (net als in de vorige retourmodus).

Deze modus kent ook drie schermen:

Wachtscherm

voorbeeld screenshot D-BOX museum software met pijl
Volg de aanwijzingen op het scherm van de museum software D-BOX bij het inleverpunt

Dit scherm komt overeen met het scherm in de teruggave modus.

Enqueteschem

Een heel belangrijk onderdeel van de Orpheo museum software. Dit scherm toont een reeks tevredenheidsvragen. Elke vraag is in de taal van de bezoeker (d.w.z. de taal die is geconfigureerd in de audiogids). De bezoeker beoordeelt zijn / haar tevredenheid voor elke vraag met behulp van de 3 smiley-knoppen:

enquete scherm D-BOX museum software

De stippen onder de smileys geven het totale aantal vragen aan en welke vraag momenteel in behandeling is.

De onderste voortgangsbalk geeft de resterende tijd aan voordat automatisch wordt overgeschakeld naar het laatste bedankscherm. Deze balk wordt gereset voor elke vraag. Bovendien is de duur is configureerbaar in het instellingenscherm (standaard 15 seconden voor de eerste vraag en 20 seconden voor de daarop volgenden).

Bedankscherm

Dit scherm toont tot slot een bedankbericht en een animatie die de bezoeker aanmoedigt om zijn apparaat op een D-box-platform te plaatsen. Het bedankbericht is standaard 15 seconden in beeld voordat het terugkeert naar het wachtscherm (deze weergavetijd wordt geconfigureerd in het instellingenscherm).

Bedankscherm D-BOX museum software

De museum software presenteert real-time online informatie

Aanvullend heeft de Orpheo museum software van de D-BOX de volgende informatie online beschikbaar:

 • Het aantal audiogidsen dat op elk moment in gebruik is
 • Verdeling van talen in percentages
 • Aantal uitgiften per distributiepunt
 • Aantal gebruikers per uur, dag, maand en taal


Op basis van deze indicatoren kan de coördinator ter plaatse een maandelijks activiteitenverslag voorleggen. Zie de screenshots van de online interface hieronder:

Conclusie

Het klinkt als vanzelfsprekend dat de Orpheo D-BOX en aanvullende museum software een absolute must is voor ieder museum of attractie. Echter, het is wel zo dat Orpheo een uiterst flexibel product brengt. Zo zijn de audioguides volledig autonoom te gebruiken. U kunt op die manier dus met een kleine set-up starten. Wel is het goed om een gedegen plan te bedenken. Als u nu al weet dat u geen behoefte heeft aan dergelijke informatie, dan kunt u af met de meest eenvoudige variant van de Orpheo Mikro, de Orpheo Mikro LT. Als u daarentegen nu al het idee heeft om het systeem uit te gaan breiden, dan is het verstandig om aan de volgende punten te denken:

Over: GuideXpresse is een modern netwerkbedrijf. De core-business is het verhuren en verkopen van rondleiding-, tolk- en meertalensystemen en audioguides. In 2011 opgericht als eenmanszaak op basis van jarenlange, bij de fabrikant Sennheiser, opgebouwde training, ervaring en netwerk. Vanuit het moderne kantoor te Zoetermeer worden alle opdrachten aangenomen en verwerkt. Door de bedrijfsopzet vanGuideXpresse is de reactiesnelheid hoog.GuideXpresse is veel te vinden in de volgende branches: Kerkwezen, Onderwijs (zowel school als sport), Vertalingen, Broadcast, Fabrieksbezichtigingen, Stadswandelingen, Toerisme en dergelijke. Met name in Nederland, België en Duitsland kunt u ons tegenkomen, maar de apparatuur kan wereldwijd gebruikt worden. U bent van harte welkom bij GuideXpresse voor: rondleidingsystemen, tolksystemen, meertalensystemen, conferentiesystemen, (GPS)audioguides, interactieve apps. GuideXpresse is door Sennheiser aangewezen als productspecialist op het gebied van Sennheiser rondleidingsystemen. Daarnaast is GuideXpresse exclusief distributeur van het mooie Franse merk Orpheo.